ارتباط با ما

پروژه های بزرگ با یک تماس شروع می شوند!

تهران، ابتدای خیابان باغ فیض
پاساژ نگین، طبقه دوم، واحد ۱۲۵

شماره تلفن: ۵۶۱۱۳۹۰۸ (۰۲۱)
شماره همراه: ۰۹۱۲۰۱۲۸۶۶۵

info@8sky.ir
design@8sky.ir